ARTIKELEN

Op deze pagina ziet u artikelen die onder auspiciën van de Stichting Schriftontwikkeling zijn verschenen. Hierin komt de grafo-cognitieve visie van de Stichting tot uitdrukking. U kunt sommige artikelen downloaden als pdf-bestand [In te lezen met Adobe Acrobat Reader; www.adobe.com of met Foxit-reader van http://www.foxitsoftware.com/]

 

Shabin wint de handschriftwedstrijd met het lopend blokschrift dat door de Stichting Schriftontwikkeling is ontwikkeld.

Zie het artikel en het geschreven voorbeeld

In februari 2010 in JSW geplaatst:Feedback in het handschriftonderwijs

Dit uiterst praktische artikel geeft mogelijkheden aan, om op een heel praktische en snelle manier inhoudelijke feedback te geven over de kwaliteit van de handschriften in de klas. Het gaat even snel als het plaatsen van de bekende zinloze krul, maar de leerlingen weten dan wat er nog kan worden verbeterd.
Het heeft een sterk verbeterende werking op de handschriftkwaliteit van de kinderen.
Een leerkracht schreef ons n.a.v. dit artikel dat na de behandeling van het eerste van de vijf handschriftcriteria er al een duidelijke kwaliteitsverbetering in de klas te zien was.

Tijdschrift voor Remedial Teaching
“OVER KALLIGRAFIE EN HET REMEDIËREN VAN HANDSCHRIFTEN”

Het meest recente artikel dat onder auspiciën van de Stichting Schriftontwikkeling is verschenen, staat in het Tijdschrift voor Remedial Teaching van januari 2009:
“Over Kalligrafie en het remediëren van handschriften”
Totnogtoe is er in een publicatie nog nooit een relatie gelegd tussen kallgrafie en het remediëren van handschriften. Toch ligt die relatie wel voor de hand, omdat we een kalligraaf als een ‘superschrijver’ mogen opvatten. Wat voor een kalligraaf nodig is om letters zo goed mogelijk vorm te geven, is uiteraard interessant voor mensen die kinderen willen begeleiden in het bereiken van een zo goed mogelijk handschrift.
Niet elke Remedial Teacher zal de tijd hebben genomen om zich in kalligrafie te bekwamen. Daarom kunt u in dit artikel een belangrijke uitvoeringseigenschap van kalligrafische lettervormgeving lezen, die ook van belang is bij het vormen van een goed handschrift: het niet-ballistisch bewegen!

 

JSW

oktober 2008 Pleidooi voor beide borden

Een artikel over analoge en digitale borden. Ze bijten elkaar niet.

 

Een uitvoerig artikel over handschriftproblemen in de bovenbouw is verschenen in het Tijdschrift voor Remedial Teaching:

“Grafo-cognitieve werkwijze bij het remediëren van handschriften”.

Hierin een zeer uitgebreide handleiding bij de meest voorkomende handschriftaspecten die in de meeste schrijfmethodes niet aan de orde komen. Vele getrouwe lezers van de artikelen, die onder auspiciën van de Stichting Schriftontwikkeling tot stand gekomen zijn, zullen hebben vastgesteld dat de illustraties een belangrijk onderdeel van onze artikelen zijn. Artikelen over handschriftonderwijs kunnen eigenlijk niet zonder, omdat er voortdurend gewerkt wordt met begrippen, waarvan niet zeker is dat iedereen ze op dezelfde wijze invult. We zijn er dan ook van overtuigd dat handschriftartikelen alleen moeten worden geschreven met volledige kennis van lettervormgevingsaspecten en deze blijkt voor een belangrijk deel uit de kwaliteit van de (altijd) functionele illustraties.

U kunt na het lezen van verschillende artikelen ook diverse hulpmiddelen aanvragen. De wijze waarop staat in het artikel vermeld.

Hier vindt u nog een lezenswaardig artikel dat geschreven werd als reactie op een artikel over de relatie lezen en schrijven. Het was indertijd een reactie op de aanvechtbare en handschrift-ondeskundige uitspraken van Mieke Smits in JSW. jaargang 9, nummer 2.