DE WEBSITE

Op deze pagina leest u het waarom van deze website en daarnaast diverse reacties van bezoekers

De Stichting Schriftontwikkeling publiceert zo veel mogelijk in didactische magazines en, uiteraard, op deze website. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk vakkennis over handschriftontwikkeling openbaar te maken. Iedereen kan een goed handschrift leren schrijven. Het heeft doorgaans niets met de motoriek te maken. Wel met een vaak ontstellend slecht handschriftonderwijs.

Bent u een ouder, kijk dan eens of er aan deze basisvaardigheid in de onderbouw uitsluitend aandacht aan de ‘motoriek’ d.m.v. schrijfpatronen wordt gegeven. Kijk ook eens of er in de bovenbouw nog aandacht aan handschriftontwikkeling wordt gegeven.
Merkt u dat leerkrachten bij een slecht handschrift, zonder betrouwbaar grafo-motorisch onderzoek, de motoriek van uw kind als oorzaak aanwijzen, dan weet u meteen dat dit een excuus is om de kwaliteit van het eigen handschriftonderwijs niet ter discussie te hoeven stellen.
Als ze uw kind uitsluitend nog op een laptop willen laten werken (zonder dit overigens tegelijkertijd op ergonomisch en economisch verantwoorde wijze uw kind aan te leren) dan weet u zeker dat men geen enkele zin heeft om zich met handschriftinstructie aan uw kind te vermoeien.
Voor ouders is een speciale pagina geschreven: “Voor de ouders”

Bent u leerkracht, kijkt u dan eens goed naar de schrijfmethode die op uw school wordt gehanteerd en die zich in veel gevallen in niets onderscheidt van de meeste andere schrijfmethodes: Dikke verhalen over (senso)motoriek en motorische ontwikkeling (die altijd gaat over heel jonge kinderen, nog vóór ze op de basisschool zijn verschenen), veel schrijfpatronen (in één methode zelfs tot en met groep 8!!) veel saaie naschrijfoefeningen en uitschrijfoefeningen (drukletterteksten omzetten in eigen handschrift!), maar geen enkele bijblijvende kennis over hoe het kind in de komende jaren het zich nog steeds ontwikkelende handschrift moet onderhouden.

Ben je student aan een pabo? Let er dan goed op of er bij de lessen handschriftontwikkeling ook voldoende aandacht wordt besteed aan de tweedeling in het handschriftonderwijs:

1. De oude, uitsluitend op ‘motoriek’ gebaseerde handschriftopvattingen met als kenmerken:
schrijfpatronen (soms zélfs op muziek!!), uitsluitend aandacht voor de route van de letters, luchtschrijven (en soms zelfs neusschrijven!), naschrijven, lussen hoger dan de letterrompen, nog meer naschrijven, soms even temposchrijven en vooral ‘creatief of expressief schrijven’, een manier om letters te vervormen zonder iets meer te weten te komen over een verantwoorde lettervormgeving.
Veel saaie schrijflessen, voor zowel kinderen als leerkrachten.
Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat de perceptuo-motorische werkwijze die hieraan ten grondslag ligt niet effectief is (Kaval en Mattson 1983*)

2. De nieuwe, grafo-cognitieve werkwijze, waarbij de waarneming en de uitvoering al vanaf groep 1 met fijne materialen wordt geoefend, naast letterverkenning en techniekverbetering. Dit is gebaseerd op wetenschappelijke uitkomsten van onderzoek naar de aansturingslocaties van de proximale (romp-/schouder-) motoriek en de distale (hand-/vinger-) motoriek, die zich niet ná elkaar in deze volgorde ontwikkelen, maar naast elkaar. Al vanaf groep 1 kan fijn gewerkt worden met fijne materialen (vulpen, 0,5 mm vulpotlood enz.)
Bij het aanleren van de letters is er niet alleen aandacht voor de route van de letter, maar ook voor de vormgevingskwaliteiten ervan (rechte en gebogen lijndelen, verhoudingen van de letterromp, uit- en invoeghoogte van verbindingsbogen enz.
De lussen zijn niet meer hoger dan de letterrompen!
De kinderen krijgen in alle leerjaren te maken met uitdagende opdrachten, die hun handschriftletterkennis vergroten. In de bovenbouw leren ze ook op een verantwoorde wijze blokschrift schrijven, waarbij de lettervormgeving, zowel als de letterspatiëring de volle aandacht krijgen.

Wie meer vakkennis wil opdoen, raden we aan om de bespreking van handschriftdidactische publicaties van amateurs te lezen: “Bespreking Handschriftdidactische uitgaven

UIT DE REACTIES OP DE WEBSITE VAN DE STICHTING SCHRIFONTWIKKELING

L.S.

Onlangs las ik een artikel in het tijdschrift voor remedial teaching, waarin verwezen werd naar uw website. Erg interessant! Ik ben zelf in opleiding voor kinderfysiotherapeut en ben nu aanbeland bij het onderwerp schrijfmotoriek. In dit artikel staat aangegeven dat u kan vertellen hoe met Word hulpliniatuurbladen gemaakt kunnen worden. Ik zou dit graag ook kunnen, omdat mijn ervaring is dat de meeste schrijfmethodes niet de juiste verhoudingen/afstanden gebruiken.
Hopelijk kunt u me hieraan helpen!
Alvast bedankt.
—————————————————————

Geachte meneer, mevrouw

met veel plezier heb ik vanmiddag een aantal artikelen over het schrijven in groep 3 zitten lezen.
Er ging als het ware een wereld voor mij open. Als leerkracht van groep 3 werd mij ineens een heleboel duidelijk. De reden dat ik op uw site terecht kwam is niet alleen vanuit mijn functie als leerkracht, maar ook omdat wij binnen onze school op zoek zijn naar een nieuwe schrijfmethode. Een aantal overwegingen zullen daarbij gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld wanneer beginnen we met schrijven in groep 3.
Mede hierdoor ben ik zeer nieuwsgierig geworden naar de schrijfrijpheidstoets (mooi woord trouwens!) Wanneer dit mogelijk is zou ik hier graag wat meer informatie over willen ontvangen en uiteraard ook de toets willen inzien.
—————————————————————

Geachte heer/ mevrouw,

Uit uw website maakte ik op dat ik via dit e-mailadres lesbeschrijvingen met extra materialen aan kan vragen. Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Mijn bedoeling is als afwisseling meer schrijflessen te geven buiten de methode.
Ook laat ik u graag weten dat ik veel had aan uw informatieve website.
—————————————————————

Mevrouw, meneer,

Ik heb uw website met belangstelling bekeken.
—————————————————————

Mevrouw, Meneer,
Graag ontvang ik van u meer informatie over schrijfoefeningen voor de jongste kinderen. Heb met interesse uw website bekeken.
—————————————————————

Hallo,

Ik ben zelf kinderoefentherapeut Cesar en werk veel met kinderen en geef ook hulp bij het schrijven.
Uw site is een echte openbaring. Er staan veel tips in en vooral erg veel info!
—————————————————————

Beste meneer/mevrouw,

Uit het artikel Grafo-cognitieve werkwijze bij het remediëren van handschriften (geschreven door Astrid Scholten en Ben Hamerling) heb ik veel tips en ideeën kunnen halen voor mijn actieonderzoek. Mijn actieonderzoek gaat namelijk over schrijfproducten van de kinderen, en hoe ik ze kan helpen om dit te verbeteren.
—————————————————————

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben erg benieuwd naar het materiaal waarover u op de website beschrijft.
Graag zou ik daarom het gratis pakket ontvangen met het materiaal en de beschrijvingen.
Binnenkort zullen wij ons buigen over de schrijfmethodes die er op de markt zijn, om daaruit een ‘nieuwe’ te kiezen.
Kunt u ons nog tips geven waarop wij kunnen letten of heeft u zelfs een suggestie?

In ieder geval ben ik geïnspireerd geraakt door wat er op de website is beschreven. Dank daarvoor!
—————————————————————

Beste meneer.mevrouw,

met veel belangstelling heb ik jullie website gelezen en graag wil ik materiaal kosteloos aanvragen om te onderzoeken of we dit op school kunnen inzetten bij het schrijfonderwijs.
Ik hoop gauw iets van u te horen
bedankt voor de moeite
—————————————————————

Geachte heer/mevrouw,

Mijn zoontje van 7( groep 4) heeft moeite met schrijven en het advies van de juf is om naar fysiotherapie te gaan voor de fijne motoriek.
Ik heb eerlijk gezegd een beetje mijn twijfels hierover, zeker na het lezen van diverse stukken op jullie site.
Graag zou ik dan ook het oefenmateriaal voor de onderbouw willen aanvragen.

Bij voorbaat dank
—————————————————————

Bedankt voor het oefenmateriaal! Dit weekend ben ik met mijn zoon aan de slag gegaan, en heb gemerkt dat hij zijn pen met wijsvinger en middelvinger tegelijk vasthoudt, waarbij de pen op de ringvinger rust. Ik heb hem voorgedaan wat de “goede” greep is en continu gecorrigeerd tijdens de oefeningen.
Ik was verbaasd dat ik dit nog nooit van zijn leerkrachten heb gehoord, terwijl hij dus al een tijd bij remedial teaching zit om zijn handschrift te verbeteren.
Vanochtend heb ik dit bij de juf aangekaart, waarop haar reactie was: “dat weten we, en dat zeggen we regelmatig tegen hem, maar hij heeft het nu eenmaal zo aangeleerd.” Ze deed er heel gemakkelijk over, alsof het heel normaal was… Is dat normaal?
Ik ben behoorlijk in de war en boos, en snap eigenlijk niet hoe het komt dat het nooit tegen me gezegd is, en dat het blijkbaar geen belangrijk aandachtspunt is. Is het niet belangrijk?
—————————————————————

* “One Jumped Off the Balance Beam”: Meta-Analysis of Perceptual-Motor Training; Kenneth Kavale and P. Dennis Mattson; Journal of Learning Disabilities 1983; 16; 165