Eigen uitgaven

Inmiddels hebben medewerkers van de Stichting Schriftontwikkeling een deel van hun kennis en ervaring verwerkt in een aantal uitgaven. De volgende uitgaven zijn onder auspiciën van de Stichting Schriftontwikkeling tot stand gekomen:

Schriftkennis
Een theorieboek over het handschriftonderwijs vanuit een grafocognitive werkwijze. Dit boek is in eerste instantie bedoeld voor de bestudering van de grafocognitieve handschriftdidactiek en bestemd voor pabo-studenten, handschriftdocenten, schooladviesdiensten, docenten in het voortgezet onderwijs en allen die betrokken zijn bij een goed werkende handschriftdidactiek en een verantwoorde letterkennis en lettervormgeving.

A. Scholten, B. Hamerling
“Schriftkennis” ISBN 978-94-6107-050-0
Te bestellen via:
uitgeverij Eduplaza Leiden via de pagina Handschriftontwikkeling
witte letters
witte letters

witte letters
witte letters


“Handschriftverbetering”
Werk- en theorieboek voor zelfstandige en/of begeleide handschriftverbetering

In dit boek wordt theorie en oefening zo nauw mogelijk op elkaar betrokken. Veel voorbeelden worden direct bij het te oefenen onderwerp geplaatst, waardoor de kennis van de lettervormen inzichtelijk worden gemaakt.
Dit boek is vooral geschikt voor hulp aan leerlingen in bovenbouw van het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs. Ook ieder die zijn/haar handschrift wil verbeteren kan hiermee zelfstandig aan de slag.
Docenten vinden voldoende begeleidingskennis om handschriftverbetersessies tot een succes te maken. Er staan ook afspraken in die binnen de school te maken zijn om voor alle leerkrachten de handschriften tot een hanteerbaar en functioneel communicatiemiddel te maken. Toegevoegd een voorstel voor een ander toetsblad.

A. Scholten, B. Hamerling
‘Handschriftverbetering’ ISBN 978-94-6107-006-7
Te bestellen via:
uitgeverij Eduplaza Leiden via de pagina Handschriftontwikkeling

witte letters
witte letters

Schriftvaardig
In dit werkboek worden vier schriftsoorten beschreven, zoals die op opleidingen tot leerkracht basisonderwijs gebruikt worden en waarmee de studenten zich ‘schriftvaardig’ kunnen maken.

Naast het vlot verbonden ‘lerarenhandschrift’ worden de volgende schriftsoorten geoefend:

1. Methodisch verbonden schrift
2. Lopend blokschrift
3. Lopend sierschrift

Drie schiftsoorten

In dit werkboek komt de methodeletter van “Schrift” aan de orde. Deze letter is in 2002 speciaal ontworpen voor het basisonderwijs, om het kinderen mogelijk te maken hun handschrift via ‘lettervormgevingsregels’ de benodigde (onderhouds)kwaliteit te geven.
Deze letter is vervolgens verwerkt in de methode “Schrift” van ThiemeMeulenhoff (www.schrift-online.nl/).
In deze methode komt vanaf groep 6 ook een speciaal cursief blokschrift aan de orde, waarvan elke letter in één doorgaande haal geschreven kan worden en die nauw aansluit bij het verbonden letterfont. Ook voor deze letter staan in ‘Schriftvaardig” speciale oefeningen.
Daarnaast zijn er oefeningen in ‘lerarenhandschrift’ en in ‘sierschrift’.

A. Scholten, B. Hamerling
‘Schriftvaardig’ ISBN 978-94-6107-049-4
Te bestellen via:
uitgeverij Eduplaza Leiden via de pagina Handschriftontwikkeling

witte letters
witte letters

witte letters
witte letters

De kaftmotieven zijn voor jongens en meisjes en voor alle 'bouwen' geschikt.
SCHRIFTEN

De bovenste drie schriften zijn voor de oudere kinderen.
De onderste drie schriften zijn voor gebruik in groep 4.

Omdat er geen schriften meer werden uitgeven met gelijke letterzones, hebben we een tweetal schriften gemaakt in de maten 4-4-4 voor gebruik in groep 4 en 3-3-3 voor toepassing ná groep 4.
De schriftjes worden per 5 aangeboden en zijn in drie verschillende kaften verkrijgbaar.
Deze kaften zijn ook geschikt voor de bovenbouw.
Er wordt sterk aangeraden om tot en met groep 8 met hulplijnen te blijven schrijven. Zelfs in het voortgezet onderwijs vinden leerlingen het prettig als er hulplijnen zijn.
Vaak worden hulplijnschriften afgeschaft, omdat de kaftjes ervan meestal kinderachtig zijn. Dat is in dit geval niet zo.
De hulplijnen zijn redelijk dun en onopvallend, maar voldoende aanwezig om te doen waar ze voor bedoeld zijn: hulp bieden bij het juist plaatsen van de letterzones.

Voorbeelden van liniaturen met gelijke letterzones<br /> Rompstreepjes zijn toegevoegd.

Als de afzet van de schriften stijgt is het mogelijk dat de schriftjes goedkoper gedrukt kunnen worden.
Met de uitgever van Eduplaza is afgesproken dat er op deze schriftjes geen winst wordt geheven.