Bespreking eindwerkstukken bachelors

Ook omdat er eindwerkstukken van bachelors op Internet worden gepubliceerd (bijv. via de HBO-kennisbank; www.hbo-kennisbank.nl) is er aanleiding om dergelijke publicaties te beoordelen op grond van vakdeskundigheid.

We zullen voor de grote vakantie deze serie beginnen met
De leerkracht is OK!?