HANDSCHRIFT IN PUBLICATIES

In de media wordt nogal eens geschreven over schrijven.
Geen wonder, want het is tenslotte de basis van onze cultuur. Als we niet in staat waren geweest onze ervaringen en ontwikkelde kennis ‘erfbaar’ te maken door ze te noteren, was er geen ontwikkeling mogelijk geweest in onze cultuur. We zijn zover gekomen dóór het schrift. Het westerse schrift is ook taaloverstijgend van waarde: in de westerse cultuur is hetzelfde schrift onder volkeren met verschillende talen in gebruik.

Wat zien we in de media?
Er worden verschijnselen genoteerd en conclusies daaraan verbonden.
Omdat de oorzaak van de verschijnselen niet altijd wordt doorgrond, worden vaak verkeerde conclusies getrokken.

Het artikel in de Volkskrant “Schrijfkramp geselt de student” van 06-02–2012 stuurden is een voorbeeld van zo’n artikel. We reageerden door middel van een ingezonden brief. Deze is niet gepubliceerd. Vandaar dat we deze nu hier plaatsen.

Ook wordt er veel gepubliceerd door middel van eindwerkstukken van ‘masterstudenten’, de zogeheten ‘meesterstukken’. Vanuit vakkundig oogpunt valt daar nog vaak wel een en ander over op te merken.

Als u wilt weten hoe we hier vanuit ons vakgebied tegenaankijken, kunt u ons commentaar lezen bij deze ‘meesterstukken’.