LINKS

Chicago tribune
Hier een uitgebreide beschrijving van de voordelen van het handschrift boven andere communicatievormen in het platte vlak.

www.hersenenenleren.nl
Jelle Jolles is hoogleraar hersenwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en geeft veel informatie door over hersenen en leren.

Kennisbasis Handschrift downloaden
Hier is het resultaat van de vorig jaar gepubliceerde Kennisbasis Handschrift te downloaden.
Dit bevat een beschrijving van de minimale kennis waar de aankomende onderwijzer over moet beschikken om leerlingen vanaf groep 1 t/m groep 8 op verantwoorde wijze allemaal een goed handschrift aan te leren.
Vereniging Beter Onderwijs Nederland
Een vereniging van leerkrachten en ouders uit het gehele onderwijs, die zich inzetten voor het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit in het onderwijs.

U kunt invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs door lid te worden vanaf € 15 per jaar:

Het wordt nooit meer wat met het onderwijs…
Interview met Jan Dirk Imelman, emeritus hoogleraar geschiedenis en grondslagen van de pedagogiek. Hierin is veel inzicht te lezen in de huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs.

VISIBLE LEARNING Prof. John Hattie
Een boek dat alle onderzoeken samenvat naar wat het beste werkt in het onderwijs en dus het meeste effect of resultaat geeft.
Vrijwel alle onderwijsbenaderingen werken, zo stelt John Hattie, alleen zijn er sommige werkwijzen die zo weinig effectief zijn, dat je ze zeker niet moet toepassen.
Eén daarvan is de perceptuo-motorische werkwijze, die in de meeste schrijfmethodes in mindere of meerdere mate is verwerkt.
De wijze van lesgeven heeft heel veel invloed op het effect. Een lesmodel dat bijvoorbeeld het hoogst scoort is het model Directe Instructie, dat in Nederland nog verder is uitgewerkt tot het model Activerende Directe Instructie (ADI)

Hierover is weer meer te lezen op de website van Hogeschool ‘De Kempel’

Goedbegin handschrift-startpagina
Links naar diverse bronnen voor een goed (handschrift)onderwijs

Handwriting trains the brain
Onlinejsw.com

Websites over de Stichting Schriftontwikkeling

Over de ontwikkeling van de fijne motoriek
Weblog

Nieuwsbrief leren Skynet
Weblog

Handwriting Association
Weblinks van de Handwriting Association 7e link van boven.

http://www.nvvto.nl/clicks/stichting-schriftontwikkeling/
De Vereniging van Thuisonderwijs geeft zoveel mogelijk informatie voor ieder die aan thuisonderwijs doet.
De Vereniging van Thuisonderwijs is zeer te spreken over de website van de Stichting Schriftontwikkeling.

http://huisonderwijs.startpagina.be/
Een website met zoveel mogelijk informatie over het thuisonderwijs. Er is ook een link naar de website van de Stichting Schriftontwikkeling, waarbij onze inleidende tekst van de homepage als informatie is overgenomen.

Handschriftverbetering

www.handschriftverbeteren.webklik.nl/
Meer over handschriftverbeteren en zelfs over een unieke, procesbeïnvloedende pen.

www.letterplezier.nl
Hier vindt u vakkundige handschriftbegeleiding en ook de mogelijkheid om met kinderen op een plezierige wijze in een feestelijke context met letters en kalligrafie te werken.
De moeite waard!