Markante uitspraken over schrift en schrijven…

Media

Interviews

Hieronder een kleine colletie van uitspraken die met schrijven en schrift te maken hebben. Soms prikkelend, soms wenkbrauwen fronsend.

Soms voorzien van commentaar.

Uit “Schrijven is een vak apart” van Corrie van Eerd-Smetsers – Gert Alblas (Wolters 2001)

‘De schrijfontwikkeling verloopt niet voor elk kind in hetzelfde tempo. De Nijmeegse Werkgroep Taaldidactiek (Aalbers e.a., 1992) concludeert dan ook dat bij het ontwikkelen van schrijfvaardigheden een individuele aanpak het meest effectief is. ‘ pag. 21

Het lijkt erop dat de auteur zich er in het geheel niet van bewust is, dat hier een heel ander ‘schrijven’ wordt bedoeld, namelijk stellen.

Het schrijven waar haar boek over zegt te gaan is ‘handschriftontwikkeling’, de vaardigheid om letters de correcte vorm te geven.

Bovendien hebben we voor de wijsheid, dat elk kind een ander ontwikkelingstempo heeft, de Nijmeegse werkgroep niet nodig.

Uit “Schrijven is een vak apart” v. Eerd-Smetsers – Gert Alblas

blz. 18 ‘Schrijven is niet langer een vak apart, maar wordt geïntegreerd in de andere vakken.’

Commentaar overbodig…

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Omdat schrijven vooral is het uitvoeren van drukverschillen op de penpunt, moet de pen ook een bepaalde lengte hebben.

– A. van Hagen in JSW van maart 2009 jaargang 93

Omdat de penvatting zich nog moet stabiliseren is het

gebruik van diverse puntdiktes aan te bevelen.

– A. van Hagen in Tijdschrift voor Remedial Teaching 2009/3

Commentaar bij beide uitspraken:

We komen regelmatig merkwaardige uitspraken tegen bij deze auteur, die geen enkele lettervormgevingsopleiding heeft genoten (zie ook onze besprekingen van publicaties van auteurs zonder lettervormgevingsachtergrond) maar dit zijn wel weer bijzondere uitspraken.

De overeenkomst tussen beide is dat er, ook al beginnen beide zinnen met ‘omdat’ er van geen enkel logisch en causaal verband sprake is tussen het eerste en het tweede deel van deze uitspraken. De artikelen zelf geven geen enkele toelichting op deze uitspraken, we kunnen u verzekeren dat ze hier beslist niet uit hun context zijn gelicht.

Zelf zouden we bijvoorbeeld bij het bevorderen van ‘stabiliseren’ denken aan een stabiel aanbod van de penpuntdikte.

Het is wonderbaarlijk dat er uitgevers te vinden zijn die dit soort ruis zonder meer publiceren.

Stabiliseren… wat is dat in dit geval eigenlijk?

Een tip voor deze auteur in zijn eigen stijl en nu dan wèl met causaal verband:

Omdat misverstanden bij het uitleggen van een stelling moeten worden voorkomen, is het eenduidig definiëren van gebruikte begrippen en het hanteren van logica beslist aan te bevelen.

———————-

Here is a golden Rule…. Write legibly. The average temper of the human race would be perceptibly sweetened, if everybody obeyed this Rule!

– Lewis Carroll, pen name of Charles Lutwidge Dodgson, 1832 – 1898

You may not be able to read a doctor’s handwriting and prescription, but you’ll notice his bills are neatly typewritten.

– Earl Wilson

In de TELEGRAAF van zondag 5 juli 2009

Grafologe Charlotte Servatius over een handschrift:

“Deze mevrouw heeft een natuurlijk, spontaan handschrift met vloeibare lijnen.”

Commentaar: Sommige inktsoorten hebben kennelijk een lange droogtijd…

‘Schrijven is een moeilijke activiteit die op verschillende vlakken voor moeilijkheden of problemen kan zorgen’. 

Marc Litiëre in ‘Mijn kind leert schrijven’ (Lannoo; Tielt 2002)

Commentaar: We hebben nog niet eerder een dergelijke negatieve definitie van een eerlijke en doelmatige basisvaardigheid mogen lezen!! Hier wordt onomwonden gesteld dat de activiteit van het schrijven zèlf problematisch is.

“As time goes on, I get more and more interested in the spacing of the letters than in the letters themselves.” Stanley Morison in een brief aan Reinold Stone

Commentaar: Het is inderdaad bijzonder om zo intensief de juiste letterspatie toe te passen. Die gelijkmatige en correcte verdeling van neerhalen geeft het schrift de gelijkmatige aanblik die het verdient.

“Het is af te raden om onder alfabet iets te verstaan wat klanken uitdrukt.”

Gerrit Noordzij in “De handen van de zeven zusters”

Commentaar: Het schrift, dat uit het alfabet wordt opgebouwd, heeft veel te lijden onder de vele taalkundige opvattingen, terwijl het schrift in feite niet meer dan een reeks afgesproken grafische tekens is.

“Ruhig und harmonisch wirkt ein Schrift nur dann, wenn die Striche und Öffnungen der einzelnen Buchstaben richtig verteilt sind, wenn die Buchstaben nicht zu nah und nicht zu weit stehen.”

P.J. Jessen

Commentaar: Het is belangrijk dat we in het schrift duidelijk maken wat we precies met ‘harmonisch’, ‘juist’, ‘te dichtbij’ en ‘te veraf’ bedoelen. Begrippen moeten altijd gedefinieerd worden!

“De eigenschappen van een bruikbaar schrift zijn: duidelijkheid, schoonheid en karakter.”

Edward Johnston, initiator van de revival van de kalligrafie.

Commentaar: Hier geldt nog meer dan voor de vorige uitspraak: Definieer je begrippen! Zoals het nu gesteld wordt kan iedereen er elke kant mee op.

“It is the way that they are assembled, that counts in the effect.”

Bruce Rogers

Commentaar: We maken ons inderdaad vaak veel drukker om de vorm van de letters dan om de manier waarop ze tot woorden worden gevormd.

“But if lettering must not be beautiful for certain reasons, there is no justification whatsoever for making it downright ugly.”

Helm Wotzkow in “The art of handlettering”

Commentaar: Geen commentaar.

“There’s something wrong with it, but I don’t know what.”

“To learn how is certainly not always to learn why, but to know why is the surest way of learning how and finally knowing how.”

Helm Wotzkow in “The art of handlettering”

Algemeen Dagblad, 18 oktober 2003<a

Interview in Algemeen Dagblad van zaterdag 18 oktober ’03 over de Stichting Schriftontwikkeling en het ontwerp van een nieuwe schrijfletter voor het basisonderwijs.

Handschrift moet leesbaarder

Reformatorisch Dagblad op vrijdag 21 november ‘03

Radio1 journaal zaterdagochtend en zondagavond

Jeugdjournaal op dinsdag 21 oktober ’03; Een schrijfles in groep 8.

Interview over de nieuwe schrijfletter voor het basisonderwijs in de Regionale Dagbladen zoals De Gelderlander, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, Dagblad van het Noorden, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad van zaterdag 6 maart 2004 of maandag 8 maart 2004

Utrechts Nieuwsblad vrijdag 16 april 2004 “Kleuters kunnen heel wat meer dan menigeen denkt”

Interview in ‘Schoolteam’ – “Schriftonderwijs anno 2003″ in Schoolteam van oktober 2003; blz. 4

Locale bladen (Ede Stad) over tentoonstelling KLEUTERKUNST bij de fa. Heutink

Bespreking in bijlage Maandblad van NRC Handelsblad februari 2004

TV-uitzending op TV-Gelderland op dinsdagavond 10 maart over de invoering van de nieuwe schrijfletter.

Plein Primair; Interview van 16 januari 2004 “Kinderen leren al schrijven terwijl ze daar nog helemaal niet aan toe zijn.”

ØRadio1 journaal zaterdagochtend en zondagavond

Ø Jeugdjournaal op dinsdag 21 oktober ’03; Een schrijfles in groep 8.

Ø Interview over de nieuwe schrijfletter voor het basisonderwijs in de Regionale Dagbladen zoals De Gelderlander, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, Dagblad van het Noorden, Utrechts Nieuwsblad, Rotterdams Dagblad van zaterdag 6 maart 2004 of maandag 8 maart 2004

Ø Utrechts Nieuwsblad vrijdag 16 april 2004 “Kleuters kunnen heel wat meer dan menigeen denkt”

Ø Interview in ‘Schoolteam’ – “Schriftonderwijs anno 2003” in Schoolteam van oktober 2003; blz. 4

Ø Locale bladen (Ede Stad) over tentoonstelling KLEUTERKUNST bij de fa. Heutink

Ø Bespreking in bijlage Maandblad van NRC Handelsblad februari 2004

Ø TV-uitzending op TV-Gelderland op dinsdagavond 10 maart over de invoering van de nieuwe schrijfletter.

Ø Plein Primair; Interview van 16 januari 2004 “Kinderen leren al schrijven terwijl ze daar nog helemaal niet aan toe zijn.”

Ø RTL-nieuwsuitzending van najaar 2004 (Klik om deze uitzending te bekijken)