MISVATTINGEN

Er zijn vanuit het verleden diverse misvattingen in omloop geraakt. Zelden is een instrumentele vaardigheid zo slecht begrepen of door amateurs omarmd en daardoor misvormd.

In bijgaande pagina’s kunt u lezen hoe men in het verleden meende uit het handschrift de persoonlijkheidskenmerken te kunnen lezen. We hebben het over de inmiddels achterhaalde grafologie, nu ook wel ‘schriftpsychologie’ genoemd.

Daarnaast schrijven we een en ander over de populistische voorspelling / verwachting, dat het handschrift in dit computertijdperk inmiddels achterhaald zou zijn.

Op onze derde pagina krijgen we inzicht in de verkeerde denkwijze over het schrijven, als zou het vooral onbewust moeten plaats vinden.