MOTORIEK

Motoriek is geheel onterecht een veel gebruikte term in het handschriftonderwijs. Er zijn eeuwen voorbij gegaan waarin niet alleen een happy few zéér excellente schrijvers de toon aangaven op schrijfgebied, maar waarin ieder die heeft leren schrijven een beheerst handschrift schreef en dat tot op hoge leeftijd kon volhouden.
Pas in de jaren ’30 van de vorige eeuw is er een kentering ontstaan, die we op deze website in stappen uit de doeken doen.

De term ‘motoriek’ is een verwarrende term. Aan de ene kant omdat er niemand is die deze term duidelijk definieert, aan de andere kant omdat bijna iedereen hiermee een soort autonome functie aan het spierapparaat toeschrijft, waarbij men werkelijk meent dat het oefenen van de spieren en pezen op welke manier dan ook, altijd een verbetering bij verschillende soorten vaardigheden teweeg zal brengen.

Over dit onderwerp en nog een aantal die met ‘motoriek’ samenhangen vindt u onder deze knop een paar sub-onderwerpen. De belangrijkste heet ‘Motoriek versus vaardigheid’.