TOETSENBORDVAARDIGHEID

 


Toetsenbordvaardigheidsontwikkeling

Zie ook het artikel dat onder auspiciën van de
Stichting Schriftontwikkeling in JSW oktober 2006 is verschenen!

Voorbeeld blindtypen

Op dit filmpje ziet u hoe het juiste ‘blindtypen’ eruit hoort te zien. De handen bewegen vrij en in stroom over het toetsenbord.
Dit ‘doorstromend typen’ onderscheid zich sterk van het ‘stotterend typen’ (met slechts enkele vingers) dat daardoor zoveel extra tijd kost (minstens 3 x zoveel), zoals onderstaande politiebeambte:

Bad habit typing

Zou er met een goede blindtypvaardigheid niet (zonder meerkosten) meer ‘blauw’ op straat zijn?

TVO

1. Nu er steeds meer toetsenborden in de maatschappij en op de scholen verschijnen, is het noodzakelijk de kinderen hierbij op verantwoorde wijze te begeleiden.

2. Sinds de toename van RSI als nationale volksziekte nr. 1 is het van groot belang de kinderen te begeleiden en bewust te maken van de preventie van RSI.

3. Omdat de leerlingen steeds meer toetsenbordtaken krijgen ligt het voor de hand hen hierin vaardigheid te laten ontwikkelen.
Investeren in toetsenbordvaardigheid is investeren in tijdwinst. De kinderen zullen veel beter in staat zijn om vlot en doeltreffend schriftelijk te communiceren. Toepassingen nemen hand over hand toe: werkstukken, spreekbeurten, e-mails en chat.
Ook betekent het hardware-winst, omdat nu eenmaal niet elke school per kind over een pc kan beschikken. Als de kinderen vlot kunnen werken, komen er meer kinderen aan bod.
Voor de begeleidende docent is er ook winst te boeken door met de kinderen mee te oefenen, in het geval dat de leerkracht zélf nog niet blind kan typen. Ook voor de moderne leerkracht neemt het toetsenbordgebruik toe:
notulen, (leerling)verslagen, handelingsplannen, externe briefwisseling, e-mailen (met duopartners), faxen, schoolplannen enz.

Steeds meer scholen gaan over tot het aanleren van toetsenbordvaaardigheid.
Toetsenbordvaardigheidsontwikkeling moet worden opgenomen in de kerndoelen en eigenlijk ook in de wet op het basisonderwijs.

Iedereen heeft er recht op, op ergonomisch en economisch juiste wijze te kunnen leren typen in het Primair Onderwijs.

Voordelen TVO
niet gebogen hoeven zitten
nekspieren niet overbelast
geen zenuwbanen vanuit hals
naar arm afgekneld door buigen van het hoofd
minder stootbelasting op enkele vingers
véél grotere snelheid
één kijkpunt
concentratie (op de inhoud)
beter taalgebruik

Tekstvak: